Daily Archives: 11/04/2024

भगवंताला प्राप्त करून घेण्यासाठी निष्काम भक्ती महत्वाची आहे – ह.भ.प.प्रा.डॉ.स्मिताताई अलोणी

0
शेंदुर्णी ता.जामनेर, प्रतिनिधी परमेश्वराने आपल्याला हा मनुष्य जन्म दिला आहे.आपले परमभाग्य आहे की आपण भगवंताची भक्ती करु शकतो यासाठी निष्काम भक्ती महत्वाची आहे भगवंताला प्राप्त...
error: Content is protected !!