मंदिराच्या आवारात पँरलेसीसचा झटका आलेल्या भाविकाला क्षणार्धात पोउपनि. अमोल गर्जे यांनी स्वतःच्या खांद्यावरून त्यास दवाखान्यात नेले

1120